Voor elk probleem bestaat een

passende oplossing

Marjon Bosma

“Welkom op mijn website.”

Na 30 jaar advocaat te zijn geweest heb ik besloten mij volledig toe te leggen op datgene waar mijn kracht en mijn passie liggen, namelijk het bijdragen aan oplossingen zonder juridische procedures. Ik ben in te schakelen als arbeidsrechtjurist en als mediator. Daarnaast ben ik ook breder inzetbaar als het gaat om conflicten te voorkomen c.q. op te lossen.

Arbeidsrechtjurist

Als ervaren arbeidsrechtjurist adviseer, coach en begeleid ik mijn cliënten met als doel juridische problemen te voorkomen dan wel op een zo praktisch en waardig mogelijke manier op te lossen.

Mediator

Als onafhankelijke en neutrale MfN-registermediator begeleid ik partijen bij het zoeken naar een passende en respectvolle oplossing van een conflict. Dat kan gaan over arbeids- en samenwerkingskwesties, maar ook andere typen conflicten zoals geschillen over contracten, aansprakelijkheidskwesties, bestuurs- en aandeelhoudersissues, spanningen binnen familiebedrijven, medezeggenschapsgeschillen etc. Ik ben actief in diverse sectoren.

Ombudsfunctionaris

Als ombudsfunctionaris voor medewerkers zet ik mijn ruime ervaring als arbeidsrechtjurist en mediator, gecombineerd met de kennis uit de Leergang “Ombudsfunctionaris in breed perspectief”, graag in ten behoeve van een fijne werkomgeving.

Overige

dienstverlening

De kennis en ervaring die ik in ruim 30 jaar heb opgedaan stellen mij in staat om ook op andere manieren bij te dragen aan het oplossen van conflicten, bijv. via bindend of niet-bindend advies, mediatorsproposal, conflictcoaching, dialoogbegeleiding, onafhankelijk voorzitterschap of boardroomconsulting.

Marjon Bosma | Favicon

Mijn missie:

Ik wil bijdragen aan een wereld waarin gezamenlijk oplossen de norm is."

Geïnspireerd?

Marjon Bosma
Arbeidsmediation op advies bedrijfsarts: “Hoezo vrijwillig?”