Algemene informatie

Marjon Bosma Advocaat en Mediator

 • Rechtsvorm: eenmanszaak die wordt gedreven door Marjon Bosma
 • Vestigingsadres: Zwartewaterallee 44-54, 8031 DX Zwolle (bedrijfsverzamelgebouw MyOffice)
 • Postadres: Leemculeweg 11c, 7722 RB Dalfsen
 • E-mail: info@marjonbosma.nl
 • Mobiel: 0625051415 (+31625051415)
 • Kamer van Koophandel nummer: 51950626.
 • BTW nummer: NL001578116B60
 • Bankrekening: Rabobank IBAN NL96RABO0160491908
 • Als advocaat geregistreerd bij: Nederlandse Orde van Advocaten, zie www.advocatenorde.nl
 • Als mediator geregistreerd bij: Mediatorsfederatie Nederland, zie www.mediatorsfederatienederland.nl (voorheen NMI)
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar:
  AON Risk Solutions, Paalbergweg 2-4, 1105 AG Amsterdam, Postbus 12250, 1100 AG Amsterdam, tel. 020-4305250, www.aon.nl
  Verzekeringnemer en verzekerde is: Marjon Bosma Advocaat en Mediator
  Verzekering voldoet aan de vereisten van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Er is geen Stichting Derdengelden. Dat is niet meer verplicht. Ingeval gelden ten behoeve van de cliënt geïncasseerd worden zal om rechtstreekse betaling aan de cliënt verzocht worden.
 • Volgens geldend recht moeten advocaten in bepaalde situaties voorafgaand aan het aannemen van een opdracht de identiteit van de cliënt verifiëren. Verder zijn advocaten verplicht om verdachte transacties te melden bij een centrale autoriteit. Indien daarover vragen zijn: neem contact op met Marjon Bosma of zie de site van Financial Intelligence Unit – Nederland, www.fiu-nederland.nl
 • Klachten- en geschillenregeling advocaat Marjon Bosma (advocaat), zie deze site ‘Klachten- en geschillenregeling Advocaat’.
 • Klachtenregeling mediator Marjon Bosma (SKM-regeling), zie deze site ‘SKM-klachtenregeling Mediator’.
 • Algemene Voorwaarden Marjon Bosma Advocaat en Mediator, zie deze site ‘Algemene voorwaarden’.
 • Waarneming bij afwezigheid van Marjon Bosma:
  Advocatuur:
  mr Vanessa Gall, tel. 06-46611583, vanessagall@meesterlijk.nl, www.meesterlijk.nl
  Mediation:
  mr Rini te Velthuis, tel. 06-25051402, info@rinitevelthuis.nl, www.rinitevelthuis.nl
  mr Marieke Janus, tel. 06-19454225, info@mariekejanus.nl, www.mariekejanus.nl
  mr Vanessa Gall, tel. 06-46611583, vanessagall@meesterlijk.nl, www.meesterlijk.nl