Zakelijke mediation

Bij zakelijke conflicten tussen bedrijven of binnen samenwerkingsverbanden heeft mediation meer toegevoegde waarde dan in eerste instantie wordt gedacht. De kracht van zakelijke mediation (businessmediation) zit in het op neutrale en professionele wijze faciliteren dat partijen op een goede manier met elkaar in gesprek gaan en begrip krijgen voor elkaar, zodat ze vervolgens op een constructieve en creatieve wijze met elkaar kunnen onderhandelen. Daarbij ligt de nadruk op belangen in plaats van op juridische standpunten, op de toekomst in plaats van op het verleden en op duidelijkheid op korte termijn in plaats van langere tijd onzekerheid.

Uit onderzoek blijkt dat mediation aanzienlijk minder doorlooptijd en geld kost dan een juridische procedure. Bovendien ben je zelf in control over de uitkomst van een mediation. Een ander voordeel van mediation is dat een conflict niet alleen op een zakelijke, maar ook op een respectvolle manier wordt opgelost. Dat maakt dat je elkaar nog weer eens tegen kunt komen en de hand kunt schudden. Soms leidt het zelfs tot een betere zakelijke relatie dan voor het conflict.

Een bedrijf dat met zijn tijd meegaat en duurzaam wil ondernemen heeft businessmediation dan ook in haar gereedschapskist zitten en overweegt standaard of zij dit middel wil inzetten in plaats van een juridische procedure op te starten.

Marjon Bosma
Marjon Bosma | Arbeidsrechtjurist

Duurzaam ondernemen is samen oplossen in plaats van tegen elkaar strijden.”

Vormen van

zakelijke mediation

Commerciële geschillen tussen ondernemingen

Als twee zakelijke partijen in een conflict komen over bijv. leveringen, voorwaarden of betalingen, is het soms niet meer mogelijk om met overleg of onderhandelen een oplossing te bereiken. De gang naar de rechter lijkt soms de enige uitweg.

Als een juridische procedure volgt zijn de verhoudingen vaak voorgoed verstoord terwijl juist in de zakelijke markt het van belang is om snel tot resultaat te komen en de relatie goed te houden. Zakelijke mediation kan dan uitkomst bieden. Naast behoud van de relatie is de oplossing vaak sneller en goedkoper dan een juridische procedure. Ook is er geen sprake van reputatieschade omdat het conflict niet in de openbaarheid komt.

Lees verder

Geschillen binnen de vennootschap

Tussen de diverse organen binnen een rechtspersoon, zoals bestuurders, aandeelhouders en commissarissen/ toezichthouders, kunnen spanningen en conflicten voorkomen die de noodzakelijke samenwerking beïnvloeden of zelfs onmogelijk maken.

Het kan gaan over verschil van inzicht over het te voeren beleid of over belangrijke beslissingen die genomen moeten worden over reorganisaties, investeringen, fusies e.d. Een conflict op dit niveau heeft vaak gevolgen voor het hele bedrijf. Naast discussie over zakelijke inzichten kunnen ook persoonlijke relaties een rol spelen. In mediation komen al deze aspecten aan de orde. Het is een beproefde en goede manier om weer te komen tot een vruchtbare samenwerking.

Lees verder

Onderwijsgeschillen

In het onderwijs kunnen kwesties zich op tal van gebieden voordoen, zoals: conflicten tussen studenten en docenten, tussen ouders en leerkrachten, tussen collega’s of tussen de school als werkgever en de docent/leerkracht, of op het gebied van medezeggenschap.

Er is vaak een klachten- of beroepsprocedure mogelijk maar een oplossing vinden door mediation biedt meer erkenning voor elkaars positie en daarmee vaak ook een meer passende oplossing.

Lees verder

Geschillen in de zorgsector

De zorg is een bedrijfstak met een eigen dynamiek. Alles is erop gericht om goede zorg te leveren aan cliënten binnen de wettelijke en financiële kaders die tegenwoordig ook een grote rol spelen. Dit kan spanningen opleveren.

Het kan voorkomen dat een medewerker uitvalt of dat de samenwerking tussen medewerkers en/of leidinggevende niet meer goed loopt. Ook kan bijvoorbeeld een meningsverschil met familie of cliënten uit de hand lopen. Er is vaak een klachten- of beroepsprocedure mogelijk maar een oplossing vinden door mediation biedt meer erkenning voor elkaars positie en daarmee vaak ook een meer passende oplossing voor de lange termijn.

Lees verder