Disclaimer

Marjon Bosma Jurist en Mediator

De gegevens op deze website zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Marjon Bosma is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.