Ombudsfunctionaris

Steeds meer worden in organisaties naast vertrouwenspersonen ook ombudsfunctionarissen ingezet. Daar waar een vertrouwenspersoon enkel de melder ondersteunt, kan de ombudsfunctionaris vanuit een onpartijdige en onafhankelijke positie behulpzaam zijn bij bepaalde vragen, dilemma’s, (structurele) knelpunten of conflicten op de werkvloer. Daarmee probeert de ombudsfunctionaris bij te dragen aan een prettige en veilige werkomgeving en een escalatie van klachten te voorkomen, bijv. door middel van advies, bemiddeling of onderzoek. Ik heb de leergang “Ombudsfunctionaris in breed perspectief” bij de Universiteit Utrecht met interesse en plezier gevolgd. Mijn ruime ervaring als arbeidsrechtjurist en mediator, gecombineerd met de kennis uit deze leergang, zet ik graag in ten behoeve van de rol van ombudsfunctionaris voor medewerkers. Ik ben lid van de VOHO (Vereniging Ombudsmannen Hoger Onderwijs).