Arbeidsrechtjurist

Al meer dan 30 jaar ben ik actief op het terrein van het arbeidsrecht en dit boeit mij nog steeds. Het gaat om de relatie tussen werkgever en werknemer, waarin zowel juridische, relationele als bedrijfseconomische aspecten een belangrijke rol spelen. Dat maakt elke kwestie, elke vraagstelling en elke aanpak uniek. Graag fungeer ik daarin als de juridische sparringpartner van mijn cliënt.

Ik sta zowel werkgevers als werknemers bij. Wat doe ik zoal?

 • (vast) juridisch aanspreekpunt m.b.t. alle arbeidsrechtelijke vragen
 • advisering
 • strategiebepaling
 • coaching (op de achtergrond begeleiden bij de aanpak van een zaak)
 • behulpzaam bij het opstellen van schriftelijke reacties of juridische documenten
 • onderhandelingen
 • opstellen c.q. beoordelen van (vaststellings-)overeenkomsten
 • begeleiding bij reorganisaties, inclusief onderhandelingen met vakbonden
 • advies over c.q. begeleiding bij juridische procedures (zelf voer ik geen procedures)
Marjon Bosma

Mijn werkwijze

 • Korte lijnen
 • Snel en praktisch
 • In samenspraak met de cliënt
 • Oplossingsgericht

Ervaring / opleiding

 • meester in de rechten (Universiteit Utrecht)
 • specialisatie-opleiding arbeidsrecht Grotius (Cum Laude)
 • 30 jaar advocatuur
 • vele arbeidsrechtelijke cursussen en trainingen (bijblijven in het vak)
 • mediationopleiding
Marjon Bosma | Arbeidsrechtjurist

Graag fungeer ik als juridische sparringpartner van mijn cliënt.”

Arbeidsrechtelijke

onderwerpen

 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsconflicten
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Arbeidsvoorwaarden (en wijziging daarvan)
 • Cao-recht
 • Concurrentie- en relatiebeding
 • Disfunctioneren
 • Gelijke behandeling
 • Grensoverschrijdend gedrag
 • Medezeggenschapsrecht (Wet op de Ondernemingsraden)
 • Ontslag (individueel of collectief)
 • Overgang van onderneming
 • Reorganisatie
 • Statutair bestuurderschap
 • Verstoorde verhoudingen
 • Wet Flexibel Werken
Marjon Bosma