Advocaat

Begin 1993 is Marjon Bosma begonnen als advocaat. Zij heeft dus al geruime tijd ervaring in de advocatuur. Marjon heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Haar werkwijze is praktisch, snel en oplossingsgericht, het liefst buiten de rechtszaal om.

Arbeidsrecht

Marjon Bosma ziet voor zichzelf een rol weggelegd als gids die u door het doolhof van huidige en nieuwe regelgeving leidt. Samen met u beoordeelt zij uw juridische positie, waarna samen toegewerkt wordt naar een voor u aansprekende en passende oplossing. Marjon Bosma staat garant voor jarenlange ervaring in het arbeidsrecht, of het nu gaat om adviseren, onderhandelen of procederen. Die praktijkervaring wordt gekoppeld aan een gedegen theoretische ondergrond (cum laude Grotius Specialisatie Arbeidsrecht), die regelmatig wordt bijgespijkerd met de laatste vakkennis en ontwikkelingen. Zij mag daardoor echt een specialist op het gebied van arbeidsrecht worden genoemd. Marjon Bosma heeft onder andere ervaring met:

Marjon Bosma heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) geregistreerd op het rechtsgebied Arbeidsrecht. Op grond van die registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de NOvA minimaal tien opleidingspunten op dat rechtsgebied te behalen.

 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsvoorwaarden en wijziging daarvan
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Cao-recht
 • Concurrentiebeding
 • Collectief ontslag
 • Individueel ontslag
 • Gelijke behandeling
 • Medezeggenschapsrecht (Wet op de Ondernemingsraden)
 • Overgang van onderneming
 • Statutair bestuurderschap
 • Wet Aanpassing Arbeidsduur

“Mijn doel is dat een cliënt met een gerust hart de zaak aan mij overlaat, zodat hij zijn energie kan inzetten voor andere doeleinden.”

Werkwijze

Marjon Bosma stelt alles in het werk om juridische problemen snel, praktisch en kwalitatief goed op te lossen. Het liefst buiten de rechtszaal om. Het is essentieel dat advocaat en cliënt op één lijn zitten en samen goed kunnen overleggen om de strategie te bepalen. Marjon Bosma streeft dan ook naar een lage drempel, korte lijnen en een goede vertrouwensband met de cliënt. De cliënt kan erop vertrouwen dat de zaak bij haar in goede handen is.

Ook heeft Marjon veel ervaring met het – op de achtergrond – adviseren en coachen van de cliënt, juist om een juridisch probleem te voorkomen of een dreigend juridisch probleem in goede banen te leiden.

Lidmaatschappen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem, de website

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, de website

Een Leven Lang Leren Academie, ELLLA, de website

Zwolse Kring van Ondernemers, de website

Ronald mc Donald Business Breakfast Club Zwolle, de website