Advocaat

Begin 1993 is Marjon Bosma begonnen als advocaat. Als advocaat richt zij zich op het civiele recht, meer in het bijzonder het arbeidsrecht. Marjon Bosma heeft dus al geruime tijd ervaring in de advocatuur. Haar werkwijze is oplossingsgericht, het liefst buiten de rechtszaal om. Maar als er dan toch geprocedeerd moet worden dan heeft Marjon Bosma daarin de nodige ervaring en dan wil zij ook het maximale uit de zaak halen.

Arbeidsrecht

Marjon Bosma ziet voor zichzelf een rol weggelegd als gids die u door het doolhof van huidige en nieuwe regelgeving leidt. Samen met u beoordeelt zij uw juridische positie, waarna samen toegewerkt wordt naar een voor u aansprekende en passende oplossing. Marjon Bosma staat garant voor jarenlange ervaring in het arbeidsrecht, of het nu gaat om adviseren, onderhandelen of procederen. Die praktijkervaring wordt gekoppeld aan een gedegen theoretische ondergrond (cum laude Grotius Specialisatie Arbeidsrecht), die regelmatig wordt bijgespijkerd met de laatste vakkennis en ontwikkelingen. Zij mag daardoor echt een specialist op het gebied van arbeidsrecht worden genoemd. Marjon Bosma heeft onder andere ervaring met:

 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsvoorwaarden en wijziging daarvan
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Cao-recht
 • Concurrentiebeding
 • Collectief ontslag
 • Individueel ontslag
 • Gelijke behandeling
 • Medezeggenschapsrecht (Wet op de Ondernemingsraden)
 • Overgang van onderneming
 • Statutair bestuurderschap
 • Wet Aanpassing Arbeidsduur

“Mijn doel is dat een cliënt met een gerust hart de zaak aan mij overlaat, zodat hij zijn energie kan inzetten voor andere doeleinden.”

Civiel recht

Marjon Bosma heeft veel ervaring in het civiel verbintenissenrecht. Als advocaat richt ze zich specifiek op situaties waarbij discussie is over de vraag of een contract correct is nagekomen en welke juridische gevolgen dit heeft. Op vragen als “mogen verplichtingen opgeschort worden?“ of “kan een contract ontbonden worden vanwege wanprestatie?” of “kan de schade verhaald worden?” heeft Marjon Bosma de antwoorden. Belangrijk is om al in een vroeg stadium in kaart te brengen waarom er niet wordt nagekomen en op basis daarvan de strategie te bepalen.

Marjon Bosma is behulpzaam bij het bepalen van uw juridische positie en het kiezen van de juiste strategie

Werkwijze

Marjon Bosma stelt alles in het werk om juridische problemen snel, praktisch en kwalitatief goed op te lossen. Het liefst buiten de rechtszaal om, maar soms is een procedure onvermijdelijk. In het laatste geval kunt u er zeker van zijn dat Marjon Bosma alles in het werk stelt om de zaak tot een goed einde te brengen.

In beide situaties is het noodzakelijk dat advocaat en cliënt op één lijn zitten en samen goed kunnen overleggen om de strategie te bepalen. Marjon Bosma streeft dan ook naar een lage drempel, korte lijnen en een goede vertrouwensband met de cliënt. De cliënt kan erop vertrouwen dat de zaak bij haar in goede handen is.

Lidmaatschappen

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem, de website

Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland, de website

Droom van Zwolle, de website

Een Leven Lang Leren Academie, ELLLA, de website

Zwolse Kring van Ondernemers, de website

Ronald mc Donald Business Breakfast Club Zwolle, de website